Certification

Certyfikacja

Nasze cele:

 • upowszechnianie metody Neuroaiki oraz kultury fizycznej i dalekowschodnich sztuk walki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych jako formy spędzania wolnego czasu oraz rehabilitacji,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i dalekowschodnich sztuk walki wśród osób niepełnosprawnych oraz osób z dysfunkcjami lokomocji i percepcji jako formy spędzania wolnego czasu oraz rehabilitacji,
 • promowanie i wspieranie kultury i sztuki dalekowschodniej,
 • promowanie i wspieranie metody Neuroaiki,
 • promowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych,
 • promowanie zdrowego stylu życia, odżywania się, korekcji wad postawy,
 • propagowanie działalności w zakresie nauki, edukacji, kultury fizycznej, sportu, rekreacji, oświaty i wychowania,
 • działania wspólnie i na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, działalność oświatowa, działalność rehabilitacyjna, działalność kulturalna, działalność opiekuńcza w zakresie kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji, dobroczynności, profilaktyki zdrowotnej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji osób z dysfunkcjami ruchu,
 • wspieranie rozwoju kadry instruktorskiej, wychowawczej oraz fizjoterapeutycznej,
 • wspieranie ośrodków zdrowia, ośrodków opieki, klubów rekreacyjno – sportowych, ośrodków szkoleniowych, szkół, przedszkoli, innych placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo – rehabilitacyjnych,
 • niesienie pomocy osobom uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej,
 • udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym, wychowawczym, oświatowym.

Statut Fundacji HIKARI do pobrania.